Návod na odbornú montáž turba

  1. Pred montážou turbodúchadla prekontrolujte rovinnosť spájaných plošných častí (nesmie dôjsť k netesnosti spájaných častí)!
  2. Po namontovaní turbodúchadla k motoru, pred upravením olejového prívodu, cez vstupný otvor oleja ho naplňte po okraj novým motorovým olejom!
  3. Pri montáži turbodúchadla nikdy nepouživajte tekuté tesnivá (silicon)!
  4. Zabezpečte dokonalé mazanie turbodúchadla – prekontrolujte prívod oleja, či nie je zanesený alebo upchatý. Bezpodmienečne preveďte výmenu prívodnej hadice oleja.
  5. Prevedte kontrolu priechodnosti výfukového systemu cez katalyzátor a DPF filtra. V prípade neprechodnosti plynov vo výfukovom systéme nastane fialovo-modré sfarbenie turba, čo znamená vyžíhovanie (prehriatie) súčiastok, čim sa zmenia ich mechanické vlastnosti.
  6. V motore musí byť vymenený olej, olejový filter a vzduchový filter.
  7. Prekontrolujte čistotu prívodných potrubí, nečistoty odstráňte!
  8. Po ukončení montáže motor naštartujte a nechajte bežať na voľnobežné otáčky min.5 minút !!!

Odporúčanie: Prvých 500 kilometrov jazdy neprevyšujte otáčky nad 3000 ot/min !
ICH NEDODRŽANÍM MÔŽE DÔJSŤ K JEHO VÁŽNEMU POŠKODENIU

Nedodržanie týchto zásad môže viesť k zničeniu turbodúchadla !

© 2019 Turbo Servis Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.