Typy poškodenia turbodúchadla

Poškodenie turbodúchadla môže nastať cudzím predmetom, ktorý vnikne do nasávacieho potrubia a môže spôsobiť ďaleko rozsiahlejšie poškodenie motora či iných súčastí.

Nepravidelná údržba alebo nečistoty v motorovom oleji sú ďalšou z príčin poškodenia.

Pre správny chod turbodúchadla je nevyhnutné správne mazanie. V prípade, že je nedokonalé, dochádza k opotrebeniu.

V neposlednom rade je dôležité zabrániť prehriatiu motora a tým aj turbodúchadla.

Na nasledujúcich obrázkoch je vidno stav pôvodný a stav poškodenia, ktorý nastal z jedného vyššie uvedených dôvodov.

© 2019 Turbo Servis Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.