Záručné podmienky

Dodávateľ poskytne záruku na ním vykonané oprávnené práce, počas opravy na použité súčiastky a na predaný nový tovar na základe Občianskeho zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov.

 1. Vykonaná oprava:
  Názov opravy Rozsah záruky
  Malá oprava: opravárenskou sadou 6 mesiacov alebo 6000 km, alebo 120 prevádzkových hodín
  Stredná oprava: opravárenskou sadou + zadnej steny, kompr. kola atď. 6 mesiacov alebo 6000 km, alebo 120 prevádzkových hodín
  Veľká oprava: výmenou kompletného stredu 12 mesiacov alebo 6000 km, alebo 120 prevádzkových hodín
  Nové turbodúchadlo: 24 mesiacov alebo 10 000 km, alebo 200 prevádzkových hodín
 1. Záručná doba začína plynúť po dokončení poskytnutej opravy odovzdaním turbodúchadla odberateľovi, alebo poverenej osobe.
 1. Odoberateľ svoju záručnú požiadavku môže uplatniť po zistení poruchy predložením obdržanej faktúry/pokladničného bloku z ERP a vyplneným reklamačným listom, odhlásením v rámci záručnej doby.
 • v prípade montáže turbodúchadla nie v našom odbornom servise je nutné urobiť výpis závad pamäte vozidla a po namontovaní turbodúchadla tento úkon zopakovať a uložiť resp. vytlačiť. Žiadame tieto doklady priložiť k reklamácií.
 1. Záruka sa nemôže uplatniť, ak:
 • súčiastky k oprave turbodúchadla doniesol odberateľ,
 • porucha je následkom prirodzeného opotrebovania,
 • motor vozidla je upravený (odstránený DPF, EGR),
 • porucha turbodúchadla nastala kvôli poruche riadiacej elektroniky (Chip, úprava výkonu motorového vozidla),
 • montáž turbodúchadla nevykonal odborný servis,
 • neboli dodržané dané podmienky o údržbe a obsluhe motorového vozidla stanovené výrobcom.
 1. Záručná povinnosť končí ak:
 • turbodúchadlo upravili,
 • nedodržali výrobcom stanovené podmienky o údržbe a obsluhe motorového vozidla,
 • turbodúchadlo sa poškodilo alebo zničilo (pri havárií, požiarí a pod.),
 • sa vozidlo trvale prevádzkuje s poškodeným počítadlom kilometrov (Nefunkčný Odometer - počítadlo najazdených kilometrov, resp. pozmenené údaje počítadla najazdených kilometrov).

Za neodborné zaobchádzanie sa kvalifikuje ak:

 • sa nepoužívajú predpísané palivá a oleje,
 • sa turbodúchadlo pred zabudovaním nevhodne skladuje (vlhké, prašné prostredie a pod.),
 • je po poškodení motorového vozidla (napr. slabý ťah auta, nezvyčajný zvuk/hluk motora a pod.),
 • vozidlo trvalo nadmerne preťažili, alebo ho nepoužívali na určený cieľ.
© 2019 Turbo Servis Slovakia s.r.o. Všetky práva vyhradené.